විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධියට මහත් පූජෝත්සවයක් විය . මහජනයා රැස් වී උත්තම බ…

විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බෝධියට මහත් පූජෝත්සවයක් විය . මහජනයා රැස් වී උත්තම බෝධියට පූජා කෙරෙත්.
යම් ශාස්තෘන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ බෝධිය මෙසේ පූජනීය වේනම් ඒ බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේ සුළු කෙනෙකැයි නොසිතමි.
ඉක්බිති ශංකය ගෙන බෝ රුක වෙත ගියෙමි. දවස මුළුල්ලේ ම සක් පිඹිමින් බෝධි වන්දනාව කළෙමි.
ආසන්නයේ කළ කර්මය මා දෙවු ලොව යැවීය. මාගේ මළ සිරුර වැටී තිබිණ. මම දෙව් ලොව සතුටු වීමි.
සැට දහසක් තූර්‍ය වාදකයෝ තුටු පහටුව සැම කල්හි මට උපස්තාන කරති. මේ බුද්ධ පූජාවේ ඵලයයි.
මෙයින් එක් සැත්තෑ වන කල්පයෙහි සාගර සතර කෙළවර කොට ඇති දඹදිවට ඊශ්වර වූ සුදස්සන නම් රජ වීමි.
ඉන්පසු අංග සියයක් ඇති තූර්‍යයෝ සැම කල්හි මා පිරිවරා සිටිති, තමාගේ කර්ම ඵලය වලඳමි. මේ බුද්ධ පූජාවේ ඵලයයි
මම දෙව් ලොව හෝ මිනිස් ලොව යම් තැනෙක උපදෙන්නෙම්ද මව් කුස සිටින්නා වූ ද මා හට සැම කල්හිම බෙර වයත්.
සම්බුද්ධ රාජයන් වහන්සේට පූජා කොට සම්පත් වළඳා නොසෙල්වෙන තැන වූ භය රහිත වූ නිවනට පැමිණියෙමි
මෙයින් එක් අනූවන කල්පයෙහි යම් කර්මයක් කළෙමිද ඉන් පසු දුර්ගතියකට නොපැමිණියෙමි. මේ බුද්ධ පූජාවේ ඵලයයි.
———————————————————————————
මෙය වනාහි බෝධීන් වහන්සේට සක් පිඹ ශබ්ද පූජාව කළ ඒකසංඛීය නම් රහත් මුනිඳුන්ගේ ථේරාපදානයයි.
සියළු නුවණැති දෙවි මිනිසුන්ගේ ශාස්තෘ වූ ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒකාන්තයෙන්ම සියළුම ආමිස, ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට සුදුසු වන සේක.