මෙම කථා පුවත අඩංගු විචිත්‍ර බුද්ධාපදානය කියවන්න -> http://pitaka.lk/46101/cs,aps…

මෙම කථා පුවත අඩංගු විචිත්‍ර බුද්ධාපදානය කියවන්න ->
රහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් බෝසතාණන් විසින් මනසින් කල ආරාම පුජාව

බුදු පසේබුදු මහරහතන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් බොසතාණන් වහන්සේ විසින් මනසින් කල ආරාම පුජාව.බෝසතාණන් වහන්සේ අනුව යමින් අප සැමටත් සිතින්ම කරගත හැකි ඉතා උසස් පුණ්‍යකර්මයකි. දිනපතාම මල් පහන් පුජා කරන විට මේ ගැන සිහි කරමු.හැකිතාක් share කර ධර්ම දානයේ යෙදෙන්න.සම්පුර්ණ වැඩසටහන සඳහා -> http://goo.gl/XMCcIT