New at Little Bit


from Path to Nirvana https://ift.tt/2KE3JAt
==කාතියානි==

අටවැන්නෙහි අවෙච්චප්පසන්නානං යනු ලබනලද නොසැලෙන පැහැදීමෙන් යුක්තවූ උවැසියන් අතුරින් කාතියානි උවැසිය අග්‍රයයි දැක්වෙයි. ඕ වනාහි පියුමුතුරා බුදුන්කල්හි හංසවතියෙහි කුලගෙයක උපන්නී එක් උවැසියක නොසැලෙන පැහැදීම් ඇත්තියන් අතුරෙන් අගතනතුරෙහි තබන්නාවූ බුදුන්වහන්සේ දැක පින්දහම්කොට ඒ තනතුර පැතුවාය. ඕතොමෝ කල්පලක්‍ෂයක් දෙවිමිනිසුන් අතුරෙහි සැරිසරා මේ බුද්ධෝත්පාදයෙහි කුරරඝර නුවරෙහි උපන්නාය. ඇයට කාතියානියයි නම් කළාහුය. මෑතකාලයෙහි වියපත්වූවා කුරරඝරික කාලිය සමඟ යහළුවූවා දැඩි මිතුරියක්වූවාය. යම් දිනක කුටිකණ්ණ තෙරුන්වහන්සේ භාග්‍යවතුන්වහන්සේට කියනලද අයුරින්ම මටද ධර්‍මය දෙසනු මැනවැයි මව විසින් අයදිනලද්දාහු රාත්‍රිකාලයෙහි ඇතුළුනුවරෙහි සරසනලද ධර්‍මාසනයෙහි හිඳ මව කායසක්‍ෂ්‍ය කොට ධර්‍මදේශනය අරඹූසේක්ද, එකල්හි මේ කාතියානි උවැසිය කාලි සමඟ ගොස් සිහි එළවා දහම් අසමින් සිටියාය. එකල්හි සොරු නවසියයක් පමණ ඇතුළ් නුවරෙහි දහවලෙහි කරන ලද සංඥාවෙන් කෙළවරෙහි පටන් උමගක් කැණ මේ කාතියානියගේ ගෙට පැමිණියහ. ඔවුන්ගේ සොර දෙටුවා එවුන් සමඟ නොපිවිස කුමක් නිසා මේ පිරිස රැස් වීදැයි විමසනු සඳහා සොණ තෙරුන්ගේ ධර්‍මදේශනා ස්ථානයට ගොස් පිරිස් කෙළවර සිටිමින් මේ කාතියානියගේ පිටු පසෙහි සිටියේය. එකෙණෙහි කාතියානි දැස්ස ඇමතුවාය: ‘එම්බල ගෙට ගොස් පහන්තෙල් ‍ගෙනෙව, අපිද පහන් දල්වන්නෙමු. යෙහෙළි කාලියගේ පින්කමෙහි භාගයක් ගන්නෙමැ’යි කීවාය. ඕ ගෙට ගොස් උපගෙහි සොරුන්දැක පහන් තෙල් නොගෙනම තමන්ගේ ස්වාමී දියණියට, ආර්‍ය්‍යාවනි ගෙහි සොරු උමගක් කණිතියි කීවාය. සොරදෙටුවා, ඉදින් මෝ මැයගේ කථාව පිළිගෙන ගෙටයන්නීද මෙහිම ඇය කඩුවෙන් දෙකඩ කොට සිඳින්නෙමි. ඉදින් ගත් නිමිත්තෙන්ම ධර්‍මය අසන්නීද සොරුන් ගත් බඩුද යළිදෙන්නෙමැ’යි සිතුවේය. කාතියානීද දාසියගේ ශබ්දය අසා, ‘දරුව ශබ්ද නොකරව. සොරුනම් ගන්නාහු අප දුටු දෙයම ගෙනයති. මම අද දුලබ වදනක් අසමි. දහමට බාධාවක් නොකරව’යි කීවාය. සොරදෙටුවා ඇයගේ වචනය අසා, ‘මේ ‍අදහසින් සිටින තැනැත්තියගේ ගෙහි බඩු සොරාගන්නා අපි මහපොළෙවට පිවිස යුතු (වැළලිය යුතු) වන්නමෝ වෙමුයි සිතුවේය. හෙතෙම එකෙණෙහිම ගොස් සොරුන් පැහැරගත් බඩු ඉවත දමා සොරුන් සමඟ අවුත් දහම් අසමින් පිරිස කෙළෙවරෙහි සිටියේය. කාතියානි උවැසියද තෙරුන්ගේ දෙසුම අවසන්හි සෝවාන් පෙලෙහි පිහිටියාය. ඉක්බිති අරුණ නැඟුණු කල්හි සොරදෙටුවා ගොස් උවැසියගේ දෙපාලඟ වැටී ‘ආර්‍ය්‍යාවනි, අප හැම දෙනාටම ක්‍ෂමා කරනු මැනවැ’යි කීවේය. ‘නුඹලා විසින් මට කුමක් කරන ලද්දේද? හෙතෙම තමන් විසින් කරනලද සියලු දොෂය සැළකළේය. ‘එසේනම් දරුවනි නුඹලාට ක්‍ෂමා කරමැ’යි ඕ කීවාය. ‘ආර්‍ය්‍යාවනි, අපට මෙසේ ක්‍ෂමා කරනලද්දේ නම් නොවෙයි. නුඹගේ පුත්තෙරණුව් සමීපයෙහි අප සියල්ලන්ටම පැවිද්ද ලබා දෙනුමැනවැ’යි සොර දෙටුවා කීවේය. ඒ සොරුද තෙරුන් සමීපයෙහි පැවිදිවූවාහු සියල්ලෝම රහත්බවට පැමිණියාහුය. මෙසේ මේ කථාවස්තුව උපන්නේය. ඉක්බිති මෑතකාලයෙහි භාග්‍යවතුන්වහන්සේ දෙව්රමෙහි වැඩසිටිනසේක් උවැසියන් තනතුරුවල තබමින් කාතියානි උවැසිය නොසැලෙන පැහැදීම් ඇත්තියන් අතුරෙන් අගතැන්හි තැබූසේක.